Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, obowiązujące w ZAPY.PL Dorota Sędzikowska (zwaną dalej “ZAPY.PL” ), NIP: 633 170 66 59, REGON: 273266611 służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Klientów ZAPY.PL.

Kto kontroluje dane osobowe?

Przekazywane poprzez sklep dane osobowe są kontrolowane przez ZAPY.PL: 

ZAPY.PL Dorota Sędzikowska 

ul. Sarmacka 1 b lok.22, 02-972 Warszawa.

ZAPY.PL chroni dane Klientów na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych. 

Gdzie ZAPY.PL przechowuje dane osobowe?

Zebrane dane osobowe ZAPY.PL przechowuje na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), ale mogą one być także przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli dane są przekazywane poza obszar EOG, ZAPY.PL stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Kto ma dostęp do danych osobowych?

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ZAPY.PL m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z ZAPY.PL i wyłącznie zgodnie z poleceniami ZAPY.PL.

ZAPY.PL nie przekazuje danych osobowych, nie sprzedaje ich ani nie wymienia się nimi w celach marketingowych. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia naszych usług.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

W przypadku przetwarzania uzyskanych danych osobowych każdorazowo informujemy Klienta czy zostały one przekazane w sposób regulaminowy, czy jest wymagane podpisanie umowy oraz czy masz obowiązek przekazać swoje dane osobowe i jakie są możliwe konsekwencje niewyrażenia na to zgody.

Jakie są prawa Klientów odnośnie ich danych osobowych?

Prawo dostępu do danych:  W każdej chwili Klient ma prawo zażądać informacji o tym, które jego dane osobowe przechowujemy. Aby to zrobić, należy skontaktować się z ZAPY.PL poprzez pocztę elektroniczną (adres: zapy.pl@gmail.com) – otrzymasz te informacje pocztą e-mail.

Prawo do przenoszeniaGdy ZAPY.PL przetwarza dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie zgody lub zawartej umowy, Klient ma prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Klienta lub do innego podmiotu. Dotyczy to wyłącznie danych osobowych, które zostały przekazane ZAPY.PL.

Prawo do poprawiania danych: Klient ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych.  

Prawo do usunięcia danych: Klient ma prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez ZAPY.PL, z wyjątkiem następujących sytuacji:

 1. niezakończone postępowanie z Działem Obsługi Klienta
 2. otwarte zamówienie, które nie zostało jeszcze wysłane lub zostało wysłane tylko częściowo
 3. nieuregulowany dług wobec ZAPY.PL, niezależnie od metody płatności
 4. jeśli ZAPY.PL podejrzewa lub ma pewność, że w ciągu ostatnich czterech lat Klient korzystał z naszych usług w niewłaściwy sposób
 5. dług Klienta został sprzedany firmie zewnętrznej w ciągu ostatnich trzech lat lub jednego roku (w przypadku klientów, którzy zmarli)
 6. wniosek kredytowy klienta został odrzucony w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu ZAPY.PL:  Klient ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych na podstawie uzasadnionego interesu ZAPY.PL. ZAPY.PL zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Klienta, chyba że ZAPY.PL będzie w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni interes Klienta lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia: Klient ma prawo zażądać, aby ZAPY.PL ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych pod następującymi warunkami:

 1. jeśli Klient nie zgodzi się na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu ZAPY.PL wtedy ZAPY.PL ograniczy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes
 2. jeśli Klient zgłosi, że jego dane osobowe są niepoprawne, wtedy ZAPY.PL musi ograniczyć jakiekolwiek przetwarzanie danych do momentu zweryfikowania ich poprawności
 3. jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy Klient może nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania jego  danych osobowych.
 4. jeśli ZAPY.PL nie potrzebuje już danych osobowych Klienta, ale są one wymagane do zgłoszenia lub oddalenia roszczenia.

Jak Klient może korzystać ze swoich praw?

Klienta korzysta ze swoich praw poprzez stosowną wiadomość e-mail wysłaną na adres:  zapy.pl@gmail.com.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Aby zagwarantować, że dane Klientów zawsze będą przetwarzane zgodnie z prawem, ZAPY.PL wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, należy wysłać wiadomość e-mail na adres:zapy.pl@gmail.com, a w temacie „IDO”.

Prawo zgłoszenia skargi w organie nadzorczym:  Jeśli Klient uważa, że ZAPY.PL przetwarza jego dane osobowe w niewłaściwy sposób, może skontaktować z ZAPY.PL, a także zgłosić skargę w organie nadzorczym.

Uaktualnienia zasad prywatności: W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Zasad prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie. Będziemy informować o każdej zmianie treści zasad Polityki Prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z danych osobowych Klientów, tożsamości Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub praw Klientów.

Dlaczego ZAPY.PL używa dane osobowe?

ZAPY.PL używa dane osobowe Klientów: 

 1. do zarządzania zakupami dokonanymi online w ZAPY.PL w celu przetwarzania zamówień Klientów i zwrotów oraz wysyłania Klientom powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów 
 2. do zarządzania płatnościami Klientów
 3. do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów.
 4. do przetwarzania pytań oraz pytań technicznych zgłaszanych pocztą e-mail, przez chat, telefonicznie i w mediach społecznościowych. 
 5. aby kontaktować się z Klientem, jeśli wystąpią jakieś problemy z ich zamówieniem.
 6. aby wypełniać postanowienia prawa lub sądów oraz stosować się do innych postanowień władz.
 7. do zbierania i potwierdzania danych finansowych w celu przestrzegania zasad prowadzenia księgowości.

Jakie dane osobowe ZAPY.PL przetwarza?

ZAPY.PL przetwarza następujące dane osobowe: 

* dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu

* informacje na temat płatności i historię płatności

* informacje kredytowe

* informacje na temat zamówień

* numer zamówienia

* kwota zamówienia

* data zamówienia 

* korespondencję związaną z zamówieniem.

Kto ma dostęp do danych osobowych Klienta?

Dane Klienta będą udostępniane w ramach ZAPY.PL oraz podmiotom zewnętrznym tylko do świadczenia wymienionych powyżej usług. Otrzymują je firmy, które potwierdzają adres Klienta, agencje komunikacji, które wysyłają potwierdzenia zamówień, magazyny i firmy kurierskie, które dostarczają zamówienia, firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności oraz firmy windykacyjne.

ZAPY.PL będzie udostępniać dane osobowe Klienta firmom IT, z którymi ZAPY.PL współpracuje.

Na jakiej podstawie prawnej ZAPY.PL przetwarza dane osobowe?

ZAPY.PL musi przetwarzać dane osobowe, aby być w stanie świadczyć usługi i dostarczać  zamówienia Klientom ZAPY.PL przetwarza dane osobowe także na podstawie uzasadnionego interesu ZAPY.PL oraz, aby wywiązać się z obowiązków nałożonych przez obowiązujące ustawy.

Jak długo ZAPY.PL przechowuje dane osobowe Klienta?

ZAPY.PL będzie przechowywać dane Klienta tak długo, jak długo będzie on aktywnym Klientem i wymagają tego zasady prowadzenia księgowości.

Rejestry wiadomości e-mail i korespondencję oraz dane potrzebne do zrządzania sprawami ZAPY.PL będzie przechowywać przez 2 lat. 

Prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu ZAPY.PL Klient ma prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie jego danych na podstawie uzasadnionego interesu ZAPY.PL. ZAPY.PL zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, chyba że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie tego procesu, które unieważni interes Klienta lub prawa; albo z powodu roszczeń prawnych.

Pliki cookie

Cookies oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem, których Klient korzysta ze strony internetowej ZAPY.PL., a następnie, podczas kolejnych wizyt, pobierany z niego. Jeśli korzystasz z naszych usług, zakładamy że zgadzasz się na używanie plików cookie.

Jak używamy plików cookie?

Trwałych plików cookie używamy do przechowywania informacji o preferowanej stronie startowej Klienta oraz przechowywania jego danych, jeśli przed zalogowaniem Klient kliknie opcję „Pamiętaj mnie”. Używamy plików cookie także do zapisywania ulubionych produktów Klienta.

Plików cookie sesji używamy na przykład, kiedy użytkownik skorzysta z funkcji filtrowania produktów, a także do sprawdzenia, czy jest zalogowany lub czy włożył do koszyka jakiś produkt. 

Używamy zarówno naszych plików cookie, jak i plików cookie podmiotów zewnętrznych w celu gromadzenia statystyk oraz danych użytkowników w formie zagregowanej oraz indywidualnej, a także narzędzi analitycznych do optymalizacji naszej strony i przedstawiania oferty interesującej dla użytkownika.  

Niektóre pliki cookie podmiotów zewnętrznych są dodawane przez usługi, które są dostępne na naszych stronach, ale znajdują się poza naszą kontrolą. Te pliki cookie są dodawane przez serwisy społecznościowe, takie jak Twitter, Facebook czy Vimeo i są powiązane z możliwością użytkownika do udostępniania treści w serwisach, których ikony są widoczne na stronie.

Używamy także zewnętrznych plików cookie, które monitorują, w jaki sposób użytkownik korzysta z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępniać materiały marketingowe na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.

Kto ma dostęp do danych osobowych Klientów? Dane przekazywane firmom zewnętrznym są używane wyłącznie do świadczenia usług wymienionych powyżej. Używamy narzędzi analitycznych do gromadzenia danych statystycznych w celu optymalizowania naszej witryny i przedstawiania informacji, które mogą Cię zainteresować.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl